Menu

کاری

نگاه کلی

بسیاری از افراد جویای کار، کشور ترکیه را به دلیل همسایگی با ایران، نزدیکی فرهنگ و دین رسمی این دو کشور، حضور ایرانیان به تعداد چشمگیری در این کشور، هزینه های پایین زندگی و همچنین به گمان اینکه در آینده ای نزدیک این کشور عضوی از اتحادیه اروپا خواهد بود، گزینه مناسبی جهت مهاجرت کاری و اقامت می دانند. کشور ترکیه به عنوان پلی بین اروپا و آسیا همچون دروازه ای برای کسب و کار در دید افراد خود را نشان می دهد.

دریافت اجازه کار در ترکیه از دو طریق انجام می شود

١) ثبت شرکت
با ثبت شرکت در ترکیه و ورود ١٠٠ هزار لیرترک سرمایه به این کشور و استخدام ٥ نفر کارمند ترک به ازای هر یک از شرکاء شرکت ، سهامداران قادر به دریافت اجازه کار یکساله و متعاقب آن اقامت یکساله میشوند و بعد از دوبار تمدید اجازه کار و گذشت ٥ سال ، سهامداران شرکت میتوانند درخواست گذرنامه ترکیه نمایند.
٢) استخدام در یک شرکت ترک
با استخدام در یک شرکت ترک فرد خارجی میتواند اجازه کار یک ساله و به تبع آن دفترچه اقامت دریافت نماید. این شرکت ترک باید شروط لازم برای این استخدام را دارا باشد. شرکت ترک باید در ازای استخدام هر خارجی 5 پرسنل رسمی شهروند ترکیه را در استخدام داشته باشد و سرمایه تادیه شده شرکت حداقل باید 100.000 لیر ترک باشد. شرکت ترک شروط دیگری را نیز باید حائز باشد که برای گریز از طولانی شدن مطلب نیازی به ذکر آنها نمی بینیم. در پایان یک سال، این اجازه کار دو سال دیگر نیز تمدید میشود. در پایان سه سال نیز به شرط ادامه کار در همان صنف، اجازه کار فرد تا سه سال دیگر تمدید خواهد شد. در پایان سال ششم فرد میتواند تقاضای اجازه کار نامحدود نماید. همچنین اتباع خارجی که 8 سال بطور مستمر و قانونی در ترکیه اقامت داشته اند میتوانند تقاضای اجازه کار نامحدود نمایند.

کار در ترکیه

مدارک لازم برای کسب اجازه کار در ترکیه

مدارکی که باید توسط کارفرما برای اولین بار ارسال شود

مدارک اجازه کار در ترکیه

نکات مهم

× خارجی هایی با اجازه سکونت معتبر (معتبر برای حداقل 6 ماه، بجز برای اجازه سکونت برای اهداف تحصیلی) می توانند مستقیما به وزارت کار و امنیت اجتماعی مراجعه کنند و یا به سرمایه گذاری در ترکیه مشغول شوند. خارجی هایی که برای اخذ اجازه کار از کشور محل سکونت خود درخواست می دهند
× اگر تمام مدارک ارسالی دقیق و کامل باشند، پروسه صدور حدود 30 روز زمان خواهد بُرد. وقتی مدارک تایید شد، متقاضی از طریق تلفن و یا ایمیل آگاه می شود. اشخاص خارجی به اقامت رسمی ترکیه ای با قدرت دادگاه برای مدیریت مدارک الکترونیکی خود همزمان با روند شناسایی شماره ملی نیاز دارند.
× نکته مهم: از طریق 1 ژانویه سال 2015، خارجیانی که گذرنامه آن ها 60 روز بیشتر از اجازه کار آن ها اعتبار ندارد، اجازه نخواهند داشت تا به ترکیه وارد شوند.

هزینه پروسه ویزای غیر قابل برگشت کاری

 

  • طبق قوانین جدید، اجازه کار باید بعنوان اجازه سکونت در نظر گرفته شود، و دارندگان “حق کار معتبر” و یا “مدرک تاییدیه معافیت از حق کار” به اجازه سکونت نیاز ندارند. طبق قانون هزینه ها، شماره 492 مورخ 02/07/1964، هزینه مجوز سکونت برابر با مدت زمان اجازه کاریست که باید به خارجی ها حق کار و یا مدرک تاییدیه معافیت از حق کار اعطا شود.”
  • خارجی هایی که درخواست اجازه کار در ترکیه دارند . خارجیانی با مجوز سکونت معتبر که برای حداقل 6 ماه معتبر است، بجز برای مجوزهای سکونتی بای اهداف آموزشی، می توان بطور مستقیم به وزارت کار و امنیت اجتماعی درخواست دهند.

آخرین قانون مربوط به اشتغال خارجی‌ها در ترکیه

آخرین قانون مربوط به اشتغال خارجی‌ها در ترکیه در تاریخ 2003/03/06 به تصویب رسیده است.

مطابق این قانون، اجازه کار که قبلا از سوی چندین مرکز ارائه می‌شد، تنها از یک مرکز ارائه می گردد .

بر اساس قانون شماره ۴۸۱۷ سه نوع اجازه کار پیش بینی شده است. این سه نوع شامل اجازه کار مدت دار و نامحدود برای کارکنان وابسته و کارکنان مستقل و موارد استثنائی می‌باشد. بر اساس این قانون، خارجی‌ها می‌توانند از اجازه کار مدت دار و یا نامحدود با به جا آوردن شرایط مورد نیاز، استفاده کنند. مدت اعتبار اجازه کار مدت دار بر اساس قرارداد کار یک سال بوده و برای کار در محل کار مشخص و حرفۀ خاصی صادر می‌گردد. پس از پایان یک سال اجازه کار برای همان شغل و محل کار تا سه سال دیگر تمدید می‌شود. پس از سه سال نیز این مجوز تا شش سال می‌تواند تمدید گردد. درصورتیکه یک تبعه خارجی حداقل هشت سال به صورت مداوم اقامت ترکیه را دارا بوده و شاغل باشد، اجازه کار دائم بدون در نظر گرفتن شرایط اشتغال در ترکیه و نیز بدون محدودیت جغرافیائی ، صادر می‌شود. برای خارجی‌هایی که حداقل پنج سال در ترکیه به صورت بلاانقطاع اقامت داشته و نیز درصورتیکه در این مدت پیش کارفرمائی اشتغال نداشته باشند مجوز اشتغال مستقل صادر می‌گردد. شرایط اعطاء مجوز کار استثنائی با قانون محدود شده است. اجازه کار این افراد از کارکنان مستقل و وابسته متمایز بوده و از نظر زمان محدودیت نخواهد داشت. خارجی‌ها برای اخذ مجوز کار از کشور متبعوشان و یا کشور محل اقامت دائمشان می‌توانند به نمایندگی‌های جمهوری ترکیه در آن کشور مراجعه کنند. پس از تکمیل پرونده، درخواست مذکور توسط نمایندگی‌های خارج از کشور به وزارت کار و امور اجتماعی ترکیه ارسال خواهد شد. ظرف سه روز از زمان ارائه درخواست متقاضی اشتغال در ترکیه به نمایندگی خارج از کشور، مدارک لازم از سوی کارفرما به وزارت کار و اموراجتماعی تحویل داده می‌شود. پس از صدور اجازه کار توسط وزارت کار، متقاضی می‌بایستی ظرف نود روز به نمایندگی خارجی ترکیه مراجعه و ویزای کار دریافت نماید. در صورتیکه متقاضیان اجازه کار در ترکیه دارای اقامت حداقل شش ماهه باشند شخصا و یا کارفرمایشان می‌تواند مدارک لازمه را به وزارت کار تحویل نماید. همچنین در این صورت نیازی به اخذ ویزای کاری ترکیه پس از تائید اجازه کار موجود نمی‌باشد. برای تمدید مدت اجازه کار حداکثر تا ۱۵ پس از پایان مدت مجوز و نیز دو ماه پیش از پایان مدت اعتبار آن می‌بایستی به وزارت کار ترکیه مراجعه شود. وزارت کار مکلف است که حداکثر ظرف نود روز به پرونده متقاضی رسیدگی کرده و نیتجه را ابلاغ نماید. ولی درصورتیکه مدارک پرونده ناقص باشد این مدت پس از تکمیل پرونده تا نود روز طول خواهد کشید. وزارت کار ترکیه می‌تواند از منابع امنیتی در مورد شخص مورد نظر تحقیق نماید. پس از پایان کار بررسی پرونده، وزارت کار می‌تواند درخواست را بپذیرد ویا آن را رد کند. درصورتیکه وزارت درخواست متقاضی را به تائید برساند، متقاضیانی که از دفاتر نمایندگی ترکیه درخارج از کشور مراجعه کرده اند می‌بایستی ویزای کار از همان محل دریافت داشته و به اداره اتباع خارجی در ترکیه مراجعه نمایند و متقاضیانی که ار داخل ترکیه مراجعه کرده اند مستقیما می‌توانند به اداره اتباع خارجی در پلیس آن استان مراجعه نمایند. درصورتی که درخواست اشتغال در ترکیه رد شده باشد، متقاضی می‌تواند ظرف سی روز پس از ابلاغ نتیجه درخواست تجدید نظر کرده و به نتیجه اعتراض نماید. درصورتیکه وزارت کار به اعتراض پاسخ منفی دهد، متقاضی می‌تواند به دادگاه شکایت نماید خدمات ما : در حال حاضر با توجه به محدودیتهای اعمال شده بر کارفرمایان برای استخدام کادر خارجی، معمول ترین راه برای کسب ویزای کاری ترکیه ، ثبت شرکت در ترکیه و اخذ شرایط اقامت کاری ترکیه از این طریق می باشد . ما زمان ثبت شرکت شرایط لازم برای اخذ اقامت را که بسیار حساس و تخصصی میباشد را در نظر گرفته و مسئولیت اخذ اقامت را نیز بعهده میگیریم . کلیه مدارک لازم برای اخذ اقامت از طرف ما آماده می‌شود و سعی می‌کنیم که در اولین درخواست درخواستمان پذیرفته بشود. دومین راه اخذ اقامت کاری ترکیه بدون ثبت شرکت و از طریق قرارداد با شرکت های معتبر ترکیه و معرفی شما بعنوان کادر رسمی این شرکت به اداره کار . در مورد هزینه اخذ اجازه کار و اخذ اقامت و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

تماس مستقیم با کارشناسان ما

پیش از پر کردن فرم بخوانید:

اگر مایل به دریافت مشاوره در خصوص اقامت دائم و موقت ، تحصیلی ، ثبت شرکت ، مهاجرت و غیره هستید می توانید سوالات خود را از طریق فرم زیر با کارشناسان ما مطرح نمایید پاسخ سوال شما در اولین فرصت و حداکثر تا 24 ساعت از طریق ایمیل و همین صفحه قابل مشاهده خواهد بود.

همچنین می توانید از طریق صفحه تماس با ما سوال خود را به صورت خصوصی مطرح نمایید و یا با شماره 00905330908426 از طریق واتزاپ یا تلگرام تماس حاصل فرمایید

  • آدرس ما : Istanbul , Beylikduzu , DeltaPlaza , A2 , No13
  • تلفن : 00905330908426
  • ایمیل : iranturkiye.org@gmail.com
 
صفحات

چگونه اقامت ترکیه را اخذ کنیم؟ آسان ترین راه اخذ موقت و دائم اقامت ترکیه چیست؟ چگونه ویزای کاری در ترکیه را اخذ کنیم؟ چگونه در ترکیه تحصیل کنیم؟ چگونه به ترکیه مهاجرت کنیم؟ چگونه به ترکیه مهاجرت کنیم؟ چگونه با ترکیه تجارت کنیم؟ هزینه زندگی در کدام شهر های ترکیه کمتر است؟ چگونه از ترکیه به کشور ثالث مهاجرت کنیم؟ آیا با خرید ملک اقامت میگیریم؟ چگونه در ترکیه اقامت توریستی بگیریم؟ چگونه پاسپورت ترکیه اخذ کنیم؟ چگونه در ترکیه ملک بخریم؟ چگونه در ترکیه کار کنیم؟ چگونه شهروند ترکیه بشویم؟؟ چگونه در ترکیه خانه اجاره کنیم؟ قیمت خرید و اجاره ملک در ترکیه چقدر است؟؟ هزینه زندگی در ترکیه چقدر است؟؟ بهترین شهرهای ترکیه برای زندگی کجا هستند؟؟ چگونه در ترکیه ازدواج کنیم؟؟ زندگی در ترکیه چگونه است؟؟ چگونه در ترکیه کالج زبان ثبت نام کنیم؟؟ مهاجرت به ترکیه برای کار مهاجرت به ترکیه از طریق تخصص مهاجرت به ترکیه از طریق کار مهاجرت به ترکیه از طریق ازدواج مهاجرت به ترکیه برای تحصیل مهاجرت به ترکیه از طریق اجاره ملک مهاجرت به ترکیه چگونه است اقامت ترکیه از طریق اجاره خانه اقامت ترکیه برای افغانها اقامت ترکیه برای آذری ها اقامت ترکیه با خرید خانه اقامت ترکیه برای ایرانیان اقامت ترکیه از طریق تولد فرزند اقامت ترکیه از طریق کار اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری اقامت ترکیه از طریق ازدواج اقامت ترکیه چگونه است اقامت ترکیه از طریق خرید ملک زندگی در ترکیه چگونه است زندگی در ترکیه یا ایران زندگی در ترکیه 2018 زندگی در ترکیه برای افغانها زندگی در ترکیه چطور است زندگی در ترکیه استانبول
دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان